Bộ Quy Tắc cho nhà cung cấp của StrongBody

StrongBody cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và môi trường cao nhất và luôn hành xử có đạo đức. Nhà cung cấp của StrongBody phải tạo điều kiện làm việc an toàn, tôn trọng người lao động, ứng xử một cách công bằng, có đạo đức và áp dụng những phương thức có trách nhiệm với môi trường trong khi sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các dịch vụ cho StrongBody. StrongBody yêu cầu nhà cung cấp phải hoạt động tuân theo các nguyên tắc và yêu cầu, như được áp dụng, trong Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của StrongBody (“Bộ quy tắc”) và hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn chung được cộng đồng quốc tế công nhận, Bộ quy tắc này không chỉ tuân thủ luật pháp mà còn tiến xa hơn nữa nhằm giúp nâng cao trách nhiệm xã hội cũng như môi trường. Khi có sự khác biệt giữa Bộ quy tắc này và yêu cầu pháp lý, yêu cầu nghiêm ngặt hơn sẽ áp dụng, phù hợp với luật pháp hiện hành. Bộ quy tắc này nêu rõ những kỳ vọng của StrongBody về cách ứng xử của nhà cung cấp liên quan tới quyền con người và lao động, sức khỏe và an toàn, bảo vệ môi trường, đạo đức, cũng như các biện pháp thực hành quản lý.

StrongBody sẽ đánh giá mức độ tuân thủ Bộ quy tắc này của nhà cung cấp, và bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Bộ quy tắc này cũng có thể làm tổn hại mối quan hệ kinh doanh giữa nhà cung cấp và StrongBody, bao gồm cả việc chấm dứt mối quan hệ. Bộ quy tắc này áp dụng cho các nhà cung cấp của StrongBody, các công ty con, chi nhánh và nhà thầu phụ của nhà cung cấp cũng như các nhà cung cấp thứ cấp (gọi riêng là “Nhà cung cấp”) có cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho StrongBody, để sử dụng trong hoặc cùng với sản phẩm của StrongBody.

Ngoài ra, StrongBody duy trì các tiêu chuẩn chi tiết (“Tiêu chuẩn”) trong đó chỉ rõ những kỳ vọng của chúng tôi đối với Nhà cung cấp về việc tuân thủ Bộ quy tắc này.

Nhân quyền và quyền lợi của người lao động

StrongBody tin rằng tất cả mọi người lao động trong chuỗi cung ứng của chúng tôi đều xứng đáng được có một môi trường làm việc công bằng và hợp đạo đức. Người lao động phải được đối xử với sự tôn trọng cao nhất và nhà cung cấp của StrongBody phải đảm bảo quyền con người theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Chống phân biệt đối xử

Nhà cung cấp không được phép phân biệt đối xử với bất kỳ người lao động nào dựa trên tuổi tác, tình trạng khuyết tật, dân tộc, giới tính, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc tịch, đảng phái chính trị, chủng tộc, tín ngưỡng, xu hướng tình dục, xu hướng giới tính, thành viên hiệp hội, hay bất kỳ trạng thái nào khác được sự bảo trợ của luật pháp quốc tế cũng như địa phương, trong quá trình tuyển dụng hay sử dụng lao động. Nhà cung cấp không được phép yêu cầu kiểm tra thử thai hoặc các xét nghiệm y tế khác, trừ khi là bắt buộc theo luật pháp hoặc các quy định hay khi thực sự cần thiết để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và không được phép phân biệt đối xử một cách bất công với người lao động dựa trên kết quả xét nghiệm.

Chống quấy rối và lạm dụng

Nhà cung cấp cam kết đảm bảo môi trường làm việc không có hành vi quấy rối và lạm dụng. Nhà cung cấp không được phép đe dọa hoặc đối xử với người lao động bằng các hành vi ngược đãi hay vô nhân tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quấy rối và lăng mạ bằng lời nói, quấy rối tinh thần, áp bức thân thể và tinh thần, và quấy rối tình dục.

Ngăn ngừa lao động cưỡng bức và nạn buôn người

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng mọi công việc đều là tự nguyện. Nhà cung cấp không được phép tham gia vào các hoạt động buôn người hoặc sử dụng lao động nô lệ, ép buộc, lệ thuộc, giao kèo hay tù nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Lao động không tự nguyện bao gồm việc chuyên chở, che giấu, chiêu mộ, chuyển nhượng, tiếp nhận, hoặc tuyển dụng lao động bằng các biện pháp đe dọa, cưỡng ép, ép buộc, bắt cóc, lừa đảo, hoặc mua từ bất kỳ cá nhân nào nắm quyền chi phối người khác với mục đích lợi dụng.

Nhà cung cấp không được phép thu giữ bản gốc giấy tờ đi lại và giấy tờ tùy thân do chính phủ ban hành của người lao động. Nhà cung cấp phải đảm bảo hợp đồng lao động thể hiện rõ ràng điều kiện làm việc bằng ngôn ngữ mà người lao động có thể hiểu. Nhà cung cấp không được phép áp đặt hạn chế quyền di chuyển trong nơi làm việc hoặc khi ra vào công ty một cách vô lý.

Chủ lao động hoặc đại lý của chủ lao động không được phép yêu cầu người lao động trả phí tuyển dụng hoặc các khoản phí tương tự để có được việc làm. Nếu phát hiện ra người lao động phải trả khoản phí nào như vậy, số tiền đó sẽ được hoàn trả lại cho người lao động.

Dịch vụ cung cấp lao động bên thứ ba

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng dịch vụ tuyển dụng bên thứ ba mà họ sử dụng phải tuân thủ luật pháp và các quy định của Bộ quy tắc này

Ngăn ngừa sử dụng lao động chưa đủ tuổi

Nhà cung cấp chỉ được phép sử dụng lao động nhỏ nhất là 15 tuổi, độ tuổi lao động tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc độ tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, tùy theo độ tuổi nào là cao nhất. Nhà cung cấp có thể cung cấp các chương trình học nghề tại nơi làm việc hợp pháp cho mục đích giáo dục và phù hợp với Mục 6 của Công ước số 138 về Tuổi lao động tối thiểu của Tổ chức lao động quốc tế hoặc công việc nhẹ nhàng phù hợp với Mục 7 của Công ước số 138 về Tuổi lao động tối thiểu của Tổ chức lao động quốc tế.

 

Bảo vệ người lao động tuổi vị thành niên

Nhà cung cấp có thể sử dụng lao động vị thành niên dưới 18 tuổi nhưng lớn hơn độ tuổi lao động tối thiểu theo pháp luật hiện hành, với điều kiện là không phải thực hiện những công việc có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe, sự an toàn, hay đạo đức của họ, theo Công ước số 138 về Tuổi lao động tối thiểu của Tổ chức lao động quốc tế. Nhà cung cấp không được phép yêu cầu người lao động trong độ tuổi vị thành niên làm ngoài giờ hay làm việc ca đêm.

Bảo vệ người lao động còn đang đi học

Nhà cung cấp phải quản lý một cách thỏa đáng đối tượng người lao động hiện còn đang đi học bằng cách lưu trữ đầy đủ hồ sơ sinh viên, đảm bảo vai trò kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan chủ quản giáo dục và bảo hộ quyền lợi của người đi học theo đúng quy định của luật pháp. Nhà cung cấp đảm bảo sự hỗ trợ và huấn luyện thích đáng dành cho đối tượng người lao động còn đang đi học.

Giờ làm việc

Giờ làm việc không được phép quá 60 giờ một tuần, kể cả thời gian làm ngoài giờ và người lao động được phép có ít nhất một ngày nghỉ mỗi bảy ngày trừ trường hợp khẩn cấp hoặc các tình huống bất thường. Giờ làm việc bình thường không được phép quá 48 giờ một tuần. Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy định của luật pháp liên quan tới số giờ làm việc và số ngày nghỉ phép, đồng thời mọi hành động làm ngoài giờ đều phải trên cơ sở tự nguyện.

Tiền lương và phúc lợi

Nhà cung cấp phải đảm bảo trả lương ít nhất theo mức lương tối thiểu và chi trả đầy đủ các phúc lợi theo quy định của pháp luật và/hoặc theo hợp đồng. Nhà cung cấp phải trả lương cho thời gian làm ngoài giờ của người lao động theo đúng tỷ lệ quy định của pháp luật. Nhà cung cấp phải truyền đạt rõ cách thức chi trả và thời hạn chi trả tiền lương tới tất cả người lao động. Nhà cung cấp phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan tới tiền lương và phúc lợi, chi trả lương đầy đủ, kịp thời và không được sử dụng việc trừ lương làm hình thức kỷ luật. Mọi hình thức sử dụng lao động tạm thời và thuê lao động ngoài phải nằm trong khuôn khổ giới hạn của luật pháp địa phương.

Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Nhà cung cấp đảm bảo quyền tự do liên kết với người khác, thành lập và gia nhập (hoặc từ chối gia nhập) các tổ chức tùy ý của người lao động theo quy định của pháp luật và quyền thương lượng tập thể mà không có bất kỳ hành vi cản trở, phân biệt đối xử, trả đũa, hay quấy rối nào.

Hệ thống khiếu nại

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng người lao động có cơ chế hiệu quả để đóng góp ý kiến khiếu nại và tạo điều kiện cho người lao động cùng cấp quản lý có thể đối thoại một cách cởi mở.

Sức khỏe và an toàn

StrongBody rất coi trọng sức khỏe, sự an toàn của người lao động. Nhà cung cấp phải đảm bảo và duy trì môi trường làm việc an toàn cũng như kết hợp những biện pháp quản lý an toàn và sức khỏe một cách hiệu quả vào trong hoạt động kinh doanh của mình. Người lao động có quyền từ chối những công việc không an toàn và quyền được báo cáo về điều kiện làm việc không lành mạnh.

Giấy phép sức khỏe và an toàn

Nhà cung cấp đảm bảo đạt được, duy trì và tuân thủ mọi giấy phép sức khỏe và an toàn cần thiết.

Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Nhà cung cấp phải xác định, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp thông qua một quy trình ưu tiên về loại bỏ mối nguy hiểm, quy trình thay thế, các cơ chế kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát hành chính và/hoặc thiết bị bảo hộ lao động cá nhân.

Chuẩn bị và đối phó với tình huống khẩn cấp

Nhà cung cấp phải xác định và đánh giá các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Với mỗi tình huống, nhà cung cấp phải lên kế hoạch và triển khai các quy trình ứng phó nhằm giảm tối đa ảnh hưởng về tính mạng, môi trường và vật chất.

Quản lý sự cố

Nhà cung cấp phải có hệ thống cho phép người lao động báo cáo các sự cố về sức khỏe và an toàn và những tình huống cận nguy, cũng như hệ thống để điều tra, theo dõi và kiểm soát những báo cáo đó. Nhà cung cấp phải thi hành những kế hoạch ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ, cung cấp các chăm sóc y tế cần thiết và tạo điều kiện để người lao động quay lại làm việc.

Điều kiện sống và làm việc

Nhà cung cấp phải đảm bảo người lao động có thể dễ dàng tiếp cận với các tiện ích vệ sinh và nguồn nước sạch. Khu vực ăn uống, tiện ích lưu trữ và chuẩn bị thực phẩm của nhà cung cấp phải đảm bảo hợp vệ sinh. Ký túc xá dành cho người lao động của nhà cung cấp hoặc một đối tác bên thứ ba phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn và có một không gian sống hợp lý.

Truyền thông sức khỏe và an toàn

Nhà cung cấp phải đảm bảo huấn luyện cho người lao động về sức khỏe và an toàn nơi làm việc bằng ngôn ngữ của họ. Thông tin liên quan tới sức khỏe và an toàn phải được đăng một cách rõ ràng trong cơ sở.

Môi trường

StrongBody cam kết bảo vệ môi trường và trách nhiệm với môi trường là trọng tâm trong cách thức hoạt động của chúng tôi. Nhà cung cấp phải đảm bảo việc phát triển, thi hành và duy trì những phương thức kinh doanh có trách nhiệm với môi trường.

Báo cáo và giấy phép môi trường

Nhà cung cấp đảm bảo đạt được, duy trì và tuân thủ mọi giấy phép môi trường theo quy định. Nhà cung cấp phải báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của các quy định và giấy phép về môi trường.

Các chất bị kiểm soát

Tất cả các sản phẩm mà nhà cung cấp sản xuất hoặc cung cấp cho StrongBody đều phải tuân thủ theo Giới hạn của các chất bị kiểm soát của StrongBody.

Kiểm soát chất thải độc hại

Nhà cung cấp phải thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống về vấn đề xác định, kiểm soát, giảm thiểu và tiêu hủy một cách có trách nhiệm hoặc tái chế các chất thải độc hại.

Kiểm soát chất thải không độc hại

Nhà cung cấp phải thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống về vấn đề xác định, kiểm soát, giảm thiểu và tiêu hủy một cách có trách nhiệm hoặc tái chế các chất thải không độc hại.

Kiểm soát nước thải

Nhà cung cấp phải thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống về vấn đề xác định, kiểm soát và hạn chế lượng nước thải trong quá trình hoạt động của mình. Nhà cung cấp phải thường xuyên giám sát năng lực hệ thống xử lý nước thải của mình.

Kiểm soát nước mưa

Nhà cung cấp phải thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống về vấn đề ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước. Nhà cung cấp phải ngăn ngừa mọi hành vi xả thải trái phép và để hóa chất tràn xâm nhập vào hệ thống thu gom nước mưa, nguồn nước chung hoặc các hồ chứa nước công cộng.

Kiểm soát khí thải

Nhà cung cấp phải xác định, quản lý, giảm thiểu và kiểm soát một cách có trách nhiệm các khí thải có khả năng gây hại tới môi trường trong quá trình hoạt động của mình. Nhà cung cấp phải thường xuyên giám sát năng lực hệ thống kiểm soát khí thải của mình.

Nhà cung cấp phải thường xuyên định lượng, đặt mục tiêu, giám sát tiến độ và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của mình bằng cách cắt giảm, sử dụng năng lượng sạch hoặc các biện pháp khác.

Kiểm soát tiếng ồn

Nhà cung cấp phải xác định, kiểm soát, giám sát và giảm thiểu tiếng ồn do hoạt động của công ty mình gây ra làm ảnh hưởng đến độ ồn xung quanh.

Kiểm soát tiêu thụ tài nguyên

Nhà cung cấp phải thường xuyên định lượng, đặt ra mục tiêu, giám sát tiến độ và giảm thiểu mức độ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, nước, các chất độc hại và tài nguyên thiên nhiên bằng cách bảo tồn, tái sử dụng, tái chế, thay thế hoặc các biện pháp khác.

Đạo đức

StrongBody kỳ vọng các nhà cung cấp luôn luôn nỗ lực hành xử theo tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Nhà cung cấp phải luôn giữ đạo đức về mọi mặt trong công việc kinh doanh của mình, bao gồm các mối quan hệ, cách thức làm việc, hoạt động cung ứng và vận hành.

Có trách nhiệm về nguồn nguyên liệu

Nhà cung cấp phải tiến hành thẩm tra nguyên liệu trong chuỗi cung ứng của mình. Nhà cung cấp phải đề ra những chính sách thẩm tra và hệ thống quản lý cụ thể để có thể nhận diện được những rủi ro có thể xảy đến và có những biện pháp hợp lý để giảm thiểu nguy cơ. Hoạt động thẩm tra phải được tiến hành từ khâu xử lý nguyên liệu để quyết định xem liệu nguyên liệu đó có phải có nguồn gốc từ các khu vực có độ rủi ro cao, bao gồm khu vực có liên quan tới xung đột, sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và buôn người, vi phạm nghiêm trọng quyền con người, ví dụ như lan tràn các hành vi bạo lực tình dục, hoặc các hoạt động rủi ro cao khác, bao gồm các rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn và gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.

Kinh doanh liêm chính

Nhà cung cấp không được phép tham gia vào các hoạt động tham nhũng, tống tiền, biển thủ hoặc hối lộ nhằm giành lợi thế không lành mạnh hoặc không chính đáng. Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các quy định và luật chống tham nhũng hiện hành của nước sở tại, bao gồm các công ước quốc tế hiện hành về chống tham nhũng.

Nhà cung cấp phải có chính sách liên quan đến việc kinh doanh với StrongBody, trong đó cấm việc đưa và nhận quà tặng. Quà tặng bao gồm các hạng mục như tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt như giải trí, thẻ quà tặng, chiết khấu sản phẩm và các hoạt động không mang tính kinh doanh. Nhà cung cấp phải thực hiện quá trình điều tra và báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm chính sách này.

Tiết lộ thông tin

Nhà cung cấp phải lưu trữ thông tin chính xác về các hoạt động kinh doanh, người lao động, sức khỏe và an toàn cũng như các biện pháp thực hành bảo vệ môi trường và phải cung cấp đúng những thông tin đó, mà không được làm giả hoặc làm sai lệch, tới các bên thích hợp và theo yêu cầu của luật pháp.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Nhà cung cấp phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thông tin khách hàng. Nhà cung cấp phải kiểm soát công nghệ và bí quyết kỹ thuật theo cách có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Bảo vệ người tố cáo và khiếu nại nặc danh

Nhà cung cấp phải thiết lập các cơ chế khiếu nại nặc danh để người lao động và các cấp quản lý có thể phản ánh những bất cập tại nơi làm việc. Nhà cung cấp phải đảm bảo bí mật cho người tố cáo và ngăn ngừa các hành vi trả đũa.

Gắn kết cộng đồng

Chúng tôi khuyến khích nhà cung cấp tham gia thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và đóng góp vào sự bền vững của cộng đồng nơi mình hoạt động.

Pháp luật

Khi vận chuyển hàng hóa vào lãnh thổ của người mua hàng thuộc StrongBody, nhà cung cấp sẽ phải tìm hiểu và tuân thủ theo Luật thuế xuất nhập khẩu, Luật Hải quan và các văn bản, tài liệu pháp luật liên quan tại nước xuất và nhập khẩu.

Hệ thống quản lý

StrongBody tin tưởng rằng cam kết và một hệ thống quản lý tốt là chìa khóa giúp cho chuỗi cung ứng của chúng tôi đạt được sự ổn định cả về mặt xã hội cũng như môi trường. StrongBody yêu cầu các nhà cung cấp phải có trách nhiệm tuân thủ Bộ quy tắc này và các tiêu chuẩn trong đó. Nhà cung cấp phải triển khai hoặc duy trì một hệ thống quản lý có thể áp dụng được vào thực tế mà qua đó tạo điều kiện để tuân thủ Bộ quy tắc này cũng như luật pháp, xác định được và giảm thiểu những rủi ro khi vận hành có liên quan và là nền móng cho sự tiến bộ không ngừng.

Tuyên bố của công ty

Nhà cung cấp phải đưa ra một tuyên bố công ty trong đó khẳng định cam kết của mình về các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội cũng như môi trường, ứng xử đạo đức và cải tiến liên tục. Nhà cung cấp phải đăng tuyên bố này bằng ngôn ngữ chính của địa phương tại tất cả các cơ sở của mình.

Chỉ định người phụ trách và trách nhiệm quản lý

Nhà cung cấp phải chỉ định người đại diện công ty đứng ra chịu trách nhiệm đảm bảo sự thi hành và thường xuyên kiểm tra hệ thống quản lý của mình. Nhà cung cấp phải có một đại diện Trách nhiệm xã hội của Tập đoàn (CSR) hoặc đại diện Tính bền vững đứng ra báo cáo trực tiếp với cấp lãnh đạo điều hành và có trách nhiệm cũng như thẩm quyền để quản lý việc tuân thủ theo các yêu cầu về mặt môi trường cũng như xã hội của hoạt động kinh doanh.

Đánh giá và quản lý rủi ro

Nhà cung cấp phải thiết lập và duy trì một quy trình để phát hiện những rủi ro liên quan tới quyền con người và lao động, sức khỏe và an toàn, môi trường, đạo đức kinh doanh và pháp lý đi kèm với hoạt động của mình; quyết định mức độ quan trọng tương đối của từng rủi ro; và tiến hành những quy trình thích hợp để kiểm soát và giảm xuống mức thấp nhất các rủi ro được phát hiện.

Mục tiêu hành động với kế hoạch triển khai và tiêu chuẩn

Nhà cung cấp phải đề ra các tiêu chuẩn dưới dạng văn bản, mục tiêu hành động, chỉ tiêu và kế hoạch hành động, bao gồm cả việc đánh giá định kỳ khả năng thực hiện những mục tiêu đó.

Kiểm tra và đánh giá

Nhà cung cấp phải thực hiện đánh giá định kỳ các cơ sở và hoạt động của mình, cũng như cơ sở và hoạt động của các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp thứ cấp cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho StrongBody để đảm bảo sự tuân thủ Bộ quy tắc này và luật pháp.

Nhà cung cấp phải cho phép StrongBody và một bên thứ ba do StrongBody chỉ định đánh giá định kỳ cơ sở vật chất và hoạt động của nhà cung cấp, cũng như đánh giá việc tuân thủ nguyên tắc và yêu cầu của Bộ quy tắc ứng xử, và những nhà thầu phụ và nhà cung cấp thứ cấp của mình, trong phạm vi họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho StrongBody, vì lợi ích của StrongBody, hoặc để sử dụng trong các sản phẩm của StrongBody.

Tài liệu và hồ sơ

Nhà cung cấp phải duy trì tài liệu và hồ sơ thích hợp để đảm bảo việc tuân thủ quy định.

Đào tạo và Giao tiếp

Nhà cung cấp phải phát triển và duy trì các chương trình đào tạo dành cho cấp quản lý cũng như người lao động để tạo điều kiện thi hành một cách chuẩn xác những nguyên tắc và quy trình của mình, đồng thời hoàn thành mục tiêu liên tục tiến bộ của nhà cung cấp.

Nhà cung cấp phải có quy trình để có thể truyền tải một cách rõ ràng và chính xác thông tin về năng suất, cách làm, nguyên tắc và kỳ vọng của mình tới người lao động, nhà cung cấp thứ cấp và khách hàng.

Nhà cung cấp phải liên tục tiếp nhận ý kiến phản hồi về các biện pháp thực thi của mình liên quan tới Bộ quy tắc này để tạo điều kiện cho sự tiến bộ liên tục.

Quy trình hành động khắc phục

Nhà cung cấp phải có quy trình để kịp thời khắc phục những điểm không phù hợp hoặc sai sót được phát hiện qua hoạt động kiểm tra, đánh giá, thẩm định, điều tra hoặc xét duyệt nội bộ cũng như từ bên ngoài.

Để biết thêm thông tin về chương trình Trách nhiệm của nhà cung cấp của StrongBody, vui lòng truy cập StrongBody.vn

Bộ quy tắc này dựa trên những nguyên tắc được công nhận trong nội bộ ngành và trên toàn quốc tế, ví dụ như Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA) trước đây được biết đến với tên gọi Bộ quy tắc ứng xử ngành công nghiệp điện tử (EICC), Sáng kiến thương mại có đạo đức, Tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Các nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền, Trách nhiệm xã hội quốc tế, SA 8000, Quy tắc thực hành về an toàn và sức khoẻ của ILO, Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia, Hướng dẫn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dành cho các tập đoàn đa quốc gia, Hướng dẫn chuyên sâu của OECD về chuỗi cung ứng khoáng sản có trách nhiệm từ các khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột và có rủi ro cao, và OHSAS 18001.

Hợp tác với chúng tôi

Kiến tạo sự nghiệp cho riêng mình và hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh bền vững!

Bạn muốn trở thành
Cổ đông?

Đăng ký ngay
Đăng ký cổ đông

Bạn muốn trở thành
Đại sứ thương hiệu?

Đăng ký ngay
Đăng ký đại sứ thương hiệu

Trở thành thành viên
của StrongBody?

Đăng ký ngay
Đăng ký thành viên tập đoàn

Bạn có nguồn lực khác
muốn hợp tác?

Đăng ký ngay
Đăng ký hợp tác khác