Tất cả Hoạt động

STRONGBODY VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VỚI QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

STRONGBODY VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VỚI QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

05/06/2023

Lễ ký kết được diễn ra trong khuôn khổ buổi tọa đàm “Khơi thông dòng chảy khởi nghiệp đầu tư đổi mới sáng tạo” do VNSIF...

Xem thêm
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ SINH THÁI SỨC KHỎE ĐA QUỐC GIA STRONGBODY

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ SINH THÁI SỨC KHỎE ĐA QUỐC GIA STRONGBODY

19/04/2023

Đẫn đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe chủ động, Tập đoàn đa quốc gia StrongBody Singapore đã xây dựng thành công hệ sinh thái bao...

Xem thêm
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG: “TẤM KHIÊN” BẢO VỆ TOÀN DIỆN AI CŨNG CẦN TRANG BỊ

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG: “TẤM KHIÊN” BẢO VỆ TOÀN DIỆN AI CŨNG CẦN TRANG BỊ

03/01/2023

Chăm sóc sức khỏe chủ động là gì?   Chăm sóc sức khỏe chủ động là khái niệm để chỉ những tác động tốt đến sức...

Xem thêm
4 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA STRONGBODY GHI ĐIỂM VỚI CỘNG ĐỒNG

4 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA STRONGBODY GHI ĐIỂM VỚI CỘNG ĐỒNG

03/01/2023

StrongBody là hệ sinh thái sức khỏe đa quốc gia chuyên về các sản phẩm, giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. Đón đầu những...

Xem thêm
StrongBody Weekly #1 – Giáng sinh ấm áp

StrongBody Weekly #1 – Giáng sinh ấm áp

29/12/2022

StrongBody đã trải qua một tuần cuối năm ấm áp trong không khí Giáng Sinh. Đầu tuần, các buổi đào tạo được tổ chức cho các...

Xem thêm
STRONGBODY VÀ HÀNH TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG TỪ SỨ MỆNH VỚI CỘNG ĐỒNG

STRONGBODY VÀ HÀNH TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG TỪ SỨ MỆNH VỚI CỘNG ĐỒNG

27/12/2022

StrongBody – Đồng hành cùng người Việt chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà   14 năm trước đây, ngay từ khi khái niệm “chăm...

Xem thêm
STRONGBODY: HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE

STRONGBODY: HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE

13/12/2022

Thế kỷ XXI chứng kiến nhiều đại dịch lớn có quy mô trên toàn thế giới, điều này đã khiến ngành y tế chăm sóc sức...

Xem thêm

Hợp tác với chúng tôi

Kiến tạo sự nghiệp cho riêng mình và hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh bền vững!

Bạn muốn trở thành
Cổ đông?

Đăng ký ngay
Đăng ký cổ đông

Bạn muốn trở thành
Đại sứ thương hiệu?

Đăng ký ngay
Đăng ký đại sứ thương hiệu

Trở thành thành viên
của StrongBody?

Đăng ký ngay
Đăng ký thành viên tập đoàn

Bạn có nguồn lực khác
muốn hợp tác?

Đăng ký ngay
Đăng ký hợp tác khác