Yêu cầu công việc

Mô tả công việc:
– Mỗi CEO là một đại sứ thương hiệu, làm nội địa và quốc tế .
– Công ty thành viên là các công ty theo cơ chế vốn, có định hướng phát triển từ công ty mẹ (tập đoàn). CEO trực tiếp tham gia thiết kế vốn công ty, phát triển nhãn hàng và sản phẩm.
– Hoạch định, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn theo mục tiêu CEO đã đề ra.
– Thực hiện mục tiêu; Giám sát tất cả các hoạt động vận hành và kinh doanh.
– Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính về hoạt động kinh doanh của Công ty.
– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ công ty theo định hướng.
– Quản lý, phân công, hướng dẫn đào tạo đội ngũ.
– Phát triển quan hệ với đối tác, cổ đông, nguồn lực tiềm năng khác.
– Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu về ứng viên

– Có kinh nghiệm set up công ty, các doanh nghiệp mô hình nhiều cổ đông.
– Độ tuổi : 25 – 43 tuổi
– Ngoại ngữ tốt là một lợi thế
– Có khả năng lãnh đạo, quan hệ tốt.
– Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường
– Khả năng giao tiếp,truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt
– Chịu được áp lực cao trong công việc .

Apply for the job

Apply now

Hợp tác với chúng tôi

Kiến tạo sự nghiệp cho riêng mình và hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh bền vững!

Bạn muốn trở thành
Cổ đông?

Đăng ký ngay
Đăng ký cổ đông

Bạn muốn trở thành
Đại sứ thương hiệu?

Đăng ký ngay
Đăng ký đại sứ thương hiệu

Trở thành thành viên
của StrongBody?

Đăng ký ngay
Đăng ký thành viên tập đoàn

Bạn có nguồn lực khác
muốn hợp tác?

Đăng ký ngay
Đăng ký hợp tác khác